Contentcreatie voor de zorgadministrateurs van de toekomst

De vraag naar zorg groeit en de zorg zelf verandert in een rap tempo. Dat heeft direct gevolgen voor de zorgadministratie, waar ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, eHealth, data gedreven zorg en horizontaal toezicht elkaar opvolgen.

Deze veranderingen waren voor Amsterdam UMC de aanleiding om de opleiding Zorgadministratie in zijn geheel te vernieuwen, zodat de zorgadministrateurs van de toekomst de meest recente vakinhoudelijke kennis op kunnen doen. En dat vernieuwde programma mag de nodige aandacht en inschrijvingen opleveren!

“Donna heeft ons in sneltreinvaart een juiste focus gegeven, hoe we zowel op korte als lange termijn een online marketingstrategie kunnen uitrollen. Ze is een fijne, ‘hands on’ collega gebleken, die meteen aanvoelt en in begrijpelijke taal kan uitleggen wat nodig is in de praktijk.”

— Johan Joosse, Programmamanager bij Amsterdam UMC

De behoefte vanuit Amsterdam UMC op het gebied van online marketing was tweeledig: enerzijds voor de korte termijn het genereren van inschrijvingen voor het huidige jaar, anderzijds voor de lange termijn het ontwikkelen van een online marketingstrategie.

Doel 1: aanmeldingen genereren

In mei 2022 is de eerste module van het in totaal tweejarige programma van start gegaan. Om ervoor te zorgen dat deze module voldoende onder de aandacht van de doelgroep werd gebracht en het gewenste aantal inschrijvingen genereerde, is er voorafgaand uitgebreid gewerkt aan het creëren en verspreiden van aansprekende content voor alle doelgroepen.

Door middel van onder andere social media en e-mailmarketing zijn modules van de opleiding uitgelicht, interviews en quotes van de docenten gedeeld en was het mogelijk voor de geïnteresseerden om vrijblijvend een gesprek aan te vragen met de opleidingscoördinator. 

Doel 2: Een strategie voor de lange termijn

Daarnaast was er de behoefte aan het ontwikkelen van een marketingplan voor de lange termijn. Daarom is er gekozen om in mei ter afsluiting van de opdracht een strategiesessie te organiseren waarin uitgebreid is ingezoomd op de doelgroepen, de informatiekanalen die zij gebruiken, welke kansen en bedreigingen er in de markt aanwezig zijn, en meer. Deze input is vervolgens gebruikt om ook voor de toekomstige opleidingsjaren de juiste marketingfocus aan te brengen.

De rol van Digital Donna:

  • Advies uitbrengen aan Amsterdam UMC over het vergroten van de online zichtbaarheid van de opleiding;
  • Creatie van aansprekende content voor diverse doelgroepen (o.a. nieuwsbrieven en social media uitingen);
  • Begeleiden van de strategiesessie en de uitkomst hiervan vertalen naar een concreet marketingplan.
Digital Donna logo

Het resultaat

Inmiddels is de eerste groep deelnemers met de opleiding gestart, is de marketingstrategie voor de lange termijn gereed en wordt het vernieuwde programma enthousiast ontvangen. Meer weten? Kijk dan zeker ook even op de website van Amsterdam UMC.