Privacy- en cookieverklaring

3 januari 2022

Jouw privacy is van groot belang. Ik houd mij dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat ik:

 • Mijn doeleinden duidelijk vastleg, voordat ik je persoonlijke gegevens verwerk, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opsla en enkel de gegevens die nodig zijn voor mijn doeleinden;
 • Expliciet toestemming vraag voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen tref om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Ik leg deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor mij verwerken;
 • Jouw rechten respecteer, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw verwerkte persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat ik bij de website Digital Donna allemaal doe met informatie die ik over jou te weten kom.

Contactformulier
Met het contactformulier kun je vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruik ik jouw:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Deze heb ik nodig om contact met je op te kunnen nemen en op je vraag te reageren. Deze informatie wordt bewaard totdat ik zeker weet dat je tevreden bent met mijn reactie.

Reclame
Ik wil je graag informeren over aanbiedingen en nieuwe diensten. Dit doe ik:

 • Per e-mail
 • Per telefoon
 • Via social media

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt deze blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.  

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Ik geef jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als ik dat wettelijk verplicht ben (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 

Statistieken
Ik houd statistieken bij over het gebruik van onze website. 

Cookies
Mijn website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar informatie in kan worden opgeslagen, zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar ik kan er ook mee zien dat je mijn website weer bezoekt.

Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van deze website werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen heb ik afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch heb ik geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.  

Google Analytics
Ik gebruik Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Daarvoor heb ik heb een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en ik laat Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Ik zorg dat jouw gegevens goed beveiligd zijn. Deze beveiliging pas ik steeds aan en ik let goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer deze website wijzigt, moet ik natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Ik zal mijn best doen wijzigingen aan je door te geven.

Jouw rechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou heb, kun je altijd contact opnemen. Zie mijn contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens ik heb en wat ik daarmee doe;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die ik heb;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
 • Intrekken van toestemming;
 • Een bepaalde verwerking beperken;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat ik zeker weet dat ik geen gegevens van de verkeerde persoon aanpas of verwijder.

Ik zal in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als ik deze termijn verleng, zal ik je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je een e-mail sturen naar hello@digitaldonna.nl. Ik pak dit op en communiceer dit verder met je.

Als je vindt dat ik je niet op de juiste manier help, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Digital Donna
T.a.v. Donna Visser
Willem Lodewijkstraat 129
8933BL Leeuwarden
E-mailadres: hello@digitaldonna.nl

KvK nummer: 84919582